October 11, 2007

ေရွ႕ကရပ္သူပူေလာင္ျခင္းမီးေတြ

မ်ားျပားတဲ့ေလာကႀကီး

ေလာဘမီး၊ ေဒါသမီး

ေသာကမီး၊ ေမာဟမီး

ဒုကၡပင္လယ္မီးေတြ

ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ရမလဲ - - -

ဘ၀အခက္ခဲေတြ

မ်ားျပားတဲ့ေလာကႀကီး

ေနမႈ၊ ထိုင္မႈ

စားမႈ၊ ေသာက္မႈ

အ၀တ္တန္ဆာဆင္ယဥ္မႈေတြ

ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ရမလဲ - - -

အတိုက္အခိုက္ေတြ

မ်ားျပားတဲ့ေလာကႀကီး

တစ္ဦးက တစ္ဦးကိုမနာလို

ႀကီးသူက ငယ္သူကိုအႏိုင္က်င့္

တစ္ဖြဲ႕ကတစ္ဖြဲ႕ကိုအၾကမ္းဖက္

ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာတဲ့ဘ၀ကို

ဘယ္လိုရယူမလဲ - - -

ပူေလာင္ျခင္းမီးေတြ

ဘ၀အခက္ခဲေတြ

အတိုက္အခိုက္ေတြ

ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား

ေမတၲာနဲ႔လႊမ္းၿခံဳ

ဂရုဏာနဲ႔ျပဳစု

အၾကင္နာနဲ႔ကာကြယ္

ေရွ႕ကရပ္တည္ေပးသူက

အစားထိုးမရတဲ့

အနႏၲေက်းဇူးရွင္အေမပါပဲ - - -


Read More...(ဆက္လက္ဖတ္ရန္)

October 7, 2007

ဂဃနဏ


ျမန္မာစကားအသံုးအႏႈန္းတြင္ ဂဃနဏ သိေအာင္ စိစစ္ျခင္း၊ ေလးလံုးကြဲေအာင္ ေျပာဆိုျခင္း စသည္တို႔ကို မၾကာခဏ ၾကားရတတ္ပါသည္။ ေလးလံုးကြဲ ဆိုသည္မွာလည္း အျခားမဟုတ္၊ ဤအကၡရာေလးလံုး၏ တစ္လံုးခ်င္း အေနအထားႏွင့္ အသံထြက္ပံုကို ျခားျခားနားနား ျဖစ္ေစရန္ ရည္ၫႊန္းျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိရန္ လိုအပ္သည္ဆိုလွ်င္ ေရာေႏွာ ရႈပ္ေထြးမႈ တစ္ခုခု မုခ်ရွိေနသည္မွာ ေသခ်ာေပသည္။

ေရွးဦးစြာ ဤအကၡရာ ေလးလံုးကို ေလ့လာၾကည့္သည့္ အခါ ဃႀကီးႏွင့္ ဏႀကီး တို႔ကို ပါဠိစာေပႏွင့္ ပါဠိသက္ ျမန္မာေ၀ါဟာရ၌သာ ေတြ႔ရတတ္ပါသည္။ ဂငယ္ႏွင့္ နငယ္ တို႔ကိုမူ ပါဠိစာေပ၊ ျမန္မာစာေပတို႔၌ ေနရာမေရြး ေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း သိလာရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အေတြ႕အထိနည္းပါးေသာ ဃႀကီးကို အေတြ႔အထိမ်ားေသာ ဂငယ္ႏွင့္ အသံတူထား၍လည္းေကာင္း၊ အလားတူပင္ ဏႀကီးႏွင့္ နငယ္ကိုလည္း အသံတူထား၍လည္းေကာင္း ေျပာဆိုေနၾကရာမွ အသံထြက္ပံု ေရာေႏွာသြားရျခင္္း းျဖစ္ေပသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ မည္သို႔ခြဲျခားမည္နည္း။

ဂငယ္ႏွင့္ ဃႀကီးတို႔သည္ ျမန္မာ သဒၵါ စည္းကမ္းအရ လည္ေခ်ာင္းတြင္ အသံတည္ရေသာ ကဏၭဇဗ်ည္း ( Guttural consonant ) မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဂငယ္သည္ အသံ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ထားၿပီး ရြတ္ဆိုရေသာ သိထိလဗ်ည္း ( simple consonant ) ျဖစ္သျဖင့္ ‘ဂ’ ဟု အသံထြက္လိုက္လွ်င္ ျပည့္စံုၿပီးျဖစ္၏။ ဃႀကီးသည္ ‘ဂ’ အသံထြက္ၿပီး အျခားမရွိ ‘အ’ သံကိုပါ တစ္ဆက္တည္းထည့္၍ ေလးေလးပင္ပင္ရြတ္ဆိုရေသာ ဓနိတဗ်ည္း (Aspirated consonant) ျဖစ္၏။ ဃႀကီး၏ အသံထြက္ပံု အတိအက် သိလိုလွ်င္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ကမၼ၀ါစာ ရြတ္သည့္ အခါ သြားေရာင္နာၾကားသင့္ပါသည္။ ဏႀကီးသည္ လွ်ာထိပ္ျဖင့္ အသံတည္ရေသာ ဗုဒၶဇ ဗ်ည္းအကၡရာ (lingual consonant) ျဖစ္၏။ ရြတ္ဖတ္သည့္အခါ ေပၚေရွ႕သြားအတြင္းပိုင္းကို လွ်ာထိပ္ျဖင့္ ထိၿပီး ‘ဏ’ ဟု အသံထြက္ရ၏။ နငယ္သည္ သြားတြင္ အသံတည္ရေသာ ဒႏၲဇဗ်ည္း (Dental consonant) ျဖစ္၏။ ရြတ္ဖတ္သည့္ အခါ အေပၚေအာက္သြား ႏွစ္တန္းကို ထိထားၿပီး ‘န’ ဟု အသံထြက္ကာ သြားတန္းကို အနည္းငယ္ ခ်ဲေပးရပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားရာ၌ ဤ အကၡရာေလးလံုးတို႔၏ အသံတည္ရာအရပ္ႏွင့္ အသံထြက္ပံုအေနအထားကို စနစ္တက် ေလ့က်င့္ေပးေလ့ရွိသည္။ ေသခ်ာစြာ သိရွိသြားလွ်င္ ဂဃနဏ သိၿပိဟု အဆိုရွိ၍ တစ္လံုးခ်င္း အသံမွန္ထြက္ ဆိုႏိုင္လွ်င္ သင္ပုန္းႀကီး အကၡရာတို႔ကို ေက်ေက်လည္လည္ သိၿပီဟု ေျပာစမွတ္ျပဳၾကသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ပါဠိသကၠတကို အေျခခံ၍ ခိုင္ခံ့စြာ တည္ေဆာက္ထားေသာ ျမန္မာစာေပ၏ သဒၵါႏွင့္ ေရးထံုးတို႔မွာ အလြန္စနစ္က်ပါသည္။ အဆင့္အတန္းရွိေသာ ဘာသာ စာေပတစ္ရပ္ကို ေမြးရာပါ အေမြအျဖစ္ လက္ခံရရွိထားေသာ ျမန္မာမ်ားအဖို႔ မိမိတို႔၏ စာေပကို အျမတ္တႏိုး အေလးထား၍ ေလ့လာထိန္းသိမ္းၾကရန္မွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ တာ၀န္သာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ ေမာင္ေရစင္ ( ျမန္မာတိုင္း ဂ်ာနယ္)

Read More...(ဆက္လက္ဖတ္ရန္)

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

Calendar


Recent Comments